Energiberegning fra glasmedgaranti.dk

Eksisterende løsning

U-værdien er et udtryk for, hvor godt ruden/vinduet isolerer. Jo lavere u-værdi jo bedre isolering. U-værdien ligger mellem 0 - 5,8. Du kan selv redigere u-værdien, så den passer til de aktuelle forhold.

g-værdien er et udtryk for, hvor meget solenergi der kommer ind gennem ruden/vinduet. Jo højere g-værdi jo mere solenergi kommer ind. g-værdien ligger mellem 0 - 100. Du kan selv redigere g-værdien, så den passer til de aktuelle forhold.

Lystransmittansen angiver, hvor meget af solens synlige lys, der passerer gennem ruden og ind i bygningen. Reflekteret og absorberet lys medregnes ikke. Lystransmittansen kaldes også Lt, og angives i intervallet 0 - 100.

Vinduer og ruders lyddæmpning er forskellig, og kan derfor ikke sammenlignes. Vinduer vil have dårligere lyddæmpende egenskaber, end hvis man blot sammenligner med ruden. Sammenlign derfor altid ruder med ruder, og vinduer med vinduer. Her ses typiske reduktionstal (målt i dB). Jo højere reduktionstal, jo bedre lyddæmpning.

Den nye løsning

U-værdien er et udtryk for, hvor godt ruden/vinduet isolerer. Jo lavere u-værdi jo bedre isolering. U-værdien ligger mellem 0 - 5,8. Du kan selv redigere u-værdien, så den passer til de aktuelle forhold.

g-værdien er et udtryk for, hvor meget solenergi der kommer ind gennem ruden/vinduet. Jo højere g-værdi jo mere solenergi kommer ind. g-værdien ligger mellem 0 - 100. Du kan selv redigere g-værdien, så den passer til de aktuelle forhold.

Lystransmittansen angiver, hvor meget af solens synlige lys, der passerer gennem ruden og ind i bygningen. Reflekteret og absorberet lys medregnes ikke. Lystransmittansen kaldes også Lt, og angives i intervallet 0 - 100.

Vinduer og ruders lyddæmpning er forskellig, og kan derfor ikke sammenlignes. Vinduer vil have dårligere lyddæmpende egenskaber, end hvis man blot sammenligner med ruden. Sammenlign derfor altid ruder med ruder, og vinduer med vinduer. Her ses typiske reduktionstal (målt i dB). Jo højere reduktionstal, jo bedre lyddæmpning.

Den forventede levetid er baseret på BUILDs levetidstabel version 2021, rapport 2021:32

Opvarmningsform

Vælg her hvordan din bolig opvarmes.

Du kan selv justere priserne. De oplyste priser er baseret på oplysninger fra Bolius hentet 22. maj 2023.

Areal

Angiv arealet af hvor mange kvadratmeter ruder eller vinduer du skifter.

Hvis du skifter vinduer, skal du måle ramme og karm med.

Skifter du ruder, skal du kun angive arealet af ruden.

Et typisk parcelhus har cirka 20-22 kvm ruder og 22-25 kvm vinduer.

ResultaterÅrligtHenover samlet levetid
Energibesparelse
Økonomisk besparelse
CO2 besparelse
Hent PDF

Noter på PDF