Rengøring af glas

Rengøring og pudsning af glas skal gøres rigtigt, ellers risikerer du at skade ruderne.
Her kommer en række gode råd.

Hvis glas og ruder er meget beskidte eller støvede, for eksempel nær ved en byggeplads eller grusvej, så start med at skylle ruderne med rigelige mængder vand. Det er nemmest at tage haveslangen og bruse glassene over. Det sikrer, at sandkorn og andre urenheder kommer væk fra glasoverfladen uden at ridse.

Når ruden herefter skal rengøres, så brug rigelige mængder rent vand. Skift vandet ofte, ruderne bliver ikke rene, hvis vandet er beskidt. Sørg for at gummiskrabere er rene og uden skader eller hakker i gummiet.
Hvis det nødvendigt med tørring eller polering med klud, så sørg også for at denne er ren. Tabes kluden, så skift den – ellers risikerer du, at der sidder sandkorn eller andre urenheder i den. Selv små urenheder kan give ridser, hvis de trækkes henover glasset.

Opløs i stedet for at skrabe

Når nye ruder bliver monteret, sidder der klistermærker med oplysninger om opbygning, størrelse mv. Sørg for at fjerne disse klistermærker hurtigst muligt, jo længere de sidder, jo sværere bliver de at fjerne. Har klistermærkerne siddet for længe, så opblød dem i rigelige mængder vand.

Er der malerstænk på glasset, så prøv at opløse dem med sprit eller terpentin. Pas dog på at opløsningsmidlerne ikke kommer på karm eller ramme. En lille smule opløsningsmiddel på en klud er ofte nok til at fjerne malerstænk.
Anvend ikke eddikesyre eller rengøringsmidler baseret på eddikesyre på termoruder og laminerede glas. Termorudelim og folie kan tage skade af eddikesyre.

Det kan være tillokkende at fjerne klistermærker eller malerstænk med en kniv eller en komfurskraber. Det kan desværre give ridser – det ses særligt ofte, hvis der er anvendt stålværktøjer på hærdet glas.
Er det nødvendigt at anvende kniv- eller barberblade mod glasset, så gør det varsomt. Brug nye blade uden hakker og sørg for, at vinklen mellem bladet og glasset ikke overstiger 30°. Sørg også for at bladet kun skubbes frem over glasset og ikke trækkes frem og tilbage.

Se også:

Se Glarmesterlaugets gode råd til rengøring af glas

Gode råd og vejledning

Få hjælp, gode råd og vejledning til dine glasprojekter – uanset om det handler om med skader, rengøring eller vedligehold.

Brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål eller behov for vejledning.

Skriv en mail til info@glarmesterlauget.dk eller ring til teknisk konsulent, Mikkel Thomsen, på tlf. 3698 6264.