Indbrudssikring af dine vinduer

Indbrud sker ofte gennem vinduet.

Her får du en række gode råd, som kan være med til at sikre dig selv og dit indbo.

Kan ruden let pilles ud af dine vinduer?

Hvis det er tilfældet, kan problemet afhjælpes med envejsskruer i glaslisterne eller ved at montere specielle beslag. Det kan også være en løsning at demonterer de nuværende ruder, og genmontere dem med indbrudshæmmende glasbånd. Denne løsning er helt usynlig.

Monter sikringsglas i dine vinduer

Sikringsglas består af flere lag glas, der er lamineret sammen, så glasskårene bliver hængende sammen, hvis ruden smadres.  Man kan derfor ikke komme ind eller ud den vej.
Skal du alligevel have skiftet dine ruder eller sikret dem mod, at de kan pilles ud, så er det en god ide at anvende sikringsglas i den nye løsning. Der kan sættes lamineret glas i langt de fleste vinduer, også i vinduer med energiruder. Så du behøver ikke at gå på kompromis med energibesparelse, komfort eller æstetik, selvom du sikrer dig bedre mod indbrud.

Eftermonter nye beslag

Beslag på døre og oplukkelige vinduer bliver slidt med tiden. Det kan føre til, at de bliver nemmere at bryde op. Det er derfor en god ide, at gennemgå alle døre og vinduer en gang om året og sikre, at de lukker korrekt.
På eksisterende døre og vinduer kan der også eftermonteres ekstra sikringsbeslag. Det kan blandt andet være nokker, som sikrer, at vinduet ikke kan åbnes, selvom hængslerne fjernes.

Kontroller vinduets stand

Vinduets stand udvendigt og indvendigt har stor betydning, for det er nemmere at bryde ind ad et misligholdt og rådskadet vindue end et vedligeholdt. Særligt kældervinduer og vinduer i haveskure kræver et ekstra vågent øje.
Montering af gitter eller tremmer kan være en løsning, der sikrer, at der stadig kan komme lys ind, og luftes ud. Løsningen er dog ikke æstetisk pæn. Vælger du denne løsning er det vigtigt, at du sikrer dig, at der forsat er de krævede redningsåbninger for husets beboere i tilfælde af brand.

Se også:

Indbrud sker ofte gennem vinduer - her kan du gøre meget for bedre indbrudssikring

Gode råd og vejledning

Få hjælp, gode råd og vejledning til dine glasprojekter – uanset om det handler om med skader, rengøring eller vedligehold.

Brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål eller behov for vejledning.

Skriv en mail til info@glarmesterlauget.dk eller ring til teknisk konsulent, Mikkel Thomsen, på tlf. 3698 6264.