Kondens

Kondens kan opstå af mange grunde, og det kan ofte afhjælpes med få midler.

Udvendig kondens

Udvendig kondens er tegn på, at energiruder isolerer, som de skal. Udvendig kondens optræder særligt om morgenen i april og september.

Kondensen opstår, da ruderne køles ned om natten og varmes langsommere op end udeluften. I takt med at ruderne varmes op i løbet af formiddagen, forsvinder kondensen på ruderne. Det sker først på østvendte ruder, da de varmes hurtigst op af morgensolen.

Indvendig kondens

Indvendig kondens er tegn på et dårligt indeklima med for meget fugt i luften eller på ruder, der isolerer for dårligt. Problemet kan løses ved øget ventilation og ved at skifte til energiruder.

Indvendig kondens kan også opstå efter skift af vinduer. Det skyldes, at de nye vinduer er mere tætte end de gamle, og der derfor skal luftes mere ud i boligen for at nedbringe luftfugtigheden.

Forsatsløsninger uden dug og kondens

Det er vigtigt, at forsatsløsningen lukker helt tæt ind mod det oprindelige vindue. Er der utætheder, så vil varm og fugtig indeluft trække ud mellem glaslagene og kondensere på indersiden af det udvendige glas. Det kan give varige fugtskader på vinduerne, og er derfor vigtigt at få udbedret. Du kan læse mere om dug og kondens her.

Se også:

Kondens kan opstå af mange grunde, og det kan ofte afhjælpes med få midler.

Udvendig kondens ses ofte i april og september.
Det forsvinder af sig selv, når ruden varmes op.

Gode råd og vejledning

Få hjælp, gode råd og vejledning til dine glasprojekter – uanset om det handler om med skader, rengøring eller vedligehold.

Brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål eller behov for vejledning.

Skriv en mail til info@glarmesterlauget.dk eller ring til teknisk konsulent, Mikkel Thomsen, på tlf. 3698 6264.